Sibirisk lærk beklædning – Siberian larch cladding and decking

Sibirisk lærk beklædning

Sibirisk lærk beklædning har gennem de sidste år fået stigende udbredelse i byggeriet bl.a. som facade- og terrassebeklædninger og har lang holdbarhed, takket være højt indhold af harpiks og garvesyre. sibirisk lærketræ bliver anvendt som erstatning for trykimprægneret træ, for at undgå brugen af kemi og holde det naturligt.

Sibirisk lærk er langsomt voksende grundet det kolde klima i taigaen i Sibirien hvilket giver meget smalle årringe. Træet kan blive op mod 50 m højt og 1½m i diameter.

Man må ikke forveksle europæisk lærk med sibirisk lærk, træets høje densitet der giver overlegen styrke og holdbarhed der gør at det minder mere om hårdt træ end nåletræ.

Darix levere et stort udvalg af Sibirisk lærk beklædning. Vi skaffer og levere Sibirisk lærk beklædning fra Rusland til hele Europa. Sibirisk lærk beklædning kan fås i flere tykkelser og dimensioner.

Herudover levere Darix også Sibirisk lærk der bl.a. anvendes til vindue og døre produktion, lister og legeredskaber.

Den har en smuk rødbrun farve som er nem at behandle og vedligeholde. Det er et yderst holdbart og stærkt træ som uden oliebehandling ædles i en flot grå tone. Sibirisk lærk er et naturligt og miljøvenligt valg

Er du interesseret i Sibirisk lærk beklædning du meget velkommen til at kontakte os for yderlig information og/eller tilbud.

Siberian larch cladding and decking

Siberian larch cladding and decking has gained increasing popularity in the construction industry in recent years like facade and terraces and long durability thanks to high content of resin and tannic acid. Siberian larch is used as a replacement for pressure-impregnated wood, to avoid the use of chemistry and keep it naturally.

Siberian larch is slowly growing due to the cold climate in the taiga of Siberia, which gives very narrow year rings. The tree can grow up to 50m high and 1½m in diameter.

One should not confuse European larch with Siberian larch, the high density of the tree, which provides superior strength and durability that makes it more about hardwood than conifers.

Darix supplies a large selection of Siberian larch cladding and decking. We provide and supply Siberian larch clothing from Russia to all of Europe. Siberian larch clothing is available in several thicknesses and dimensions.

In addition, Darix also supplies Siberian larch. Used for window and door production, lists and playground equipment.

It has a beautiful reddish-brown color that is easy to process and maintain. It is an extremely durable and strong wood that is nourished in a beautiful gray tone without oil treatment. Siberian larch is a natural and environmentally friendly choice.

If you are interested in Siberian larch cladding or decking you are welcome to contact us for further information and / or quote.